0item(s)

U heeft niets in uw winkelwagen.

Afrekenen

Product was successfully added to your shopping cart.


Algemeen

Niets uit de Dentland shop mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dentland group BV.

De inhoud van deze webshop alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Dentland group BV op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dentland group BV kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Dentland group BV is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Webshop
De op deze webshop ter beschikking gestelde informatie en aanbevelingen wordt u te goeder trouw verstrekt. Deze informatie wordt als juist geacht op het moment dat u hiervan kennis neemt. Echter stelt Dentland group BV zich niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze informatie. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht. In geen geval kan Dentland group BV aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in onze informatie wordt gesteld of het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Dentland group BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van de webshop zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren.

Eigendomsrechten
Alle informatie in deze webshop is eigendom van Dentland group BV en valt onder de wetten op bescherming van het auteursrecht, zodra de informatie op de webserver aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De documenten van deze webshop mogen slechts gekopieerd worden ter informatie en uitsluitend voor particuliere doeleinden; iedere reproductie en/of ieder gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Er wordt geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van de webshop, aan gebruikers van deze webshop toegekend.

Aansprakelijkheid
Dentland group BV wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de webshop, waarnaar verbindingen gemaakt kunnen worden. Deze verbindingen worden aan de gebruikers van de webshop aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze verbindingen te activeren behoort volledig toe aan de webgebruikers zelf.

Uitgever
De Dentland shop wordt uitgegeven door:
Dentland group BV
Ambachtsweg 4
2641 KS Pijnacker